24-05-09

De politiek durven veranderen. Nu zeker!

durven veranderen

Het ongelofelijke is gebeurd. De politiek heeft zichzelf tot thema van de verkiezingen gebombardeerd. In een tijd waar maatregelen nodig zijn om de economische crisis het hoofd te bieden, de klimaatproblemen aan te pakken, de vergrijzing voor te bereiden, enz. schijnen zowel politici als wetstraatjournalisten in de debatten maar met één ding bezig te zijn: de politiek zelf en dan vooral de geloofwaardigheid van de politiek. Slechts 9% van de Vlamingen heeft nog vertrouwen in de politici.

Een broodjesdrager, een privédetective, een ranzige schepen en nog enkele andere duistere figuren hebben voor de spreekwoordelijke druppel gezorgd die de emmer van het geloof in de politiek deed overlopen, een emmer die reeds vol zat na twee jaar politieke spelletjes en het daaraan gekoppelde non-beleid.

In de bijdragen die ik de komende dagen zal posten op mijn blog, zal ik ingaan op maatschappelijke, economische en andere thema’s. Ik begin echter met enkele SLP-voorstellen in de kijker te zetten over het politieke bedrijf zelf, omdat ik een aantal fundamentele discussiepunten mis in de debatten die nu woeden op de buis. Ik ben ervan overtuigd dat deze voorstellen voor een belangrijk stuk tegemoet komen aan de vraag naar een efficiënter beleid en, excuseer voor de uitdrukking, ‘goed bestuur’.

Communautair

SLP wil via een dialoog van gemeenschap tot gemeenschap komen tot een confederaal België via de invulling van artikel 35 van de Grondwet. Zo bekom je een staatsvorm waarbij de Gemeenschappen samen beslissen wat ze nog gezamenlijk gaan doen en wat apart. Nu is het omgekeerd: de federale, Belgische staat beslist wat de Gemeenschappen mogen doen. Wij geloven heel sterk in de dynamiek die ontstaat bij de samenwerking tussen twee of meer gemeenschappen die zelf over voldoende bevoegdheden beschikken om een eigen beleid op eigen maat te ontwikkelen.

B-H-V is een anomalie uit het oude België van voor de staatshervormingen. Het zorgt ervoor dat Franstalige Brusselaars tot diep in Vlaanderen stemmen kunnen ronselen. Het omgekeerde (Nederlandstalige Brusselaars die in Wallonië stemmen kunnen ronselen) bestaat niet. Dat is een discriminatie! Bovendien versterkt de kieskring het beeld bij de Franstaligen die in de Vlaamse Rand rond Brussel komen wonen, dat die Rand eigenlijk een stuk is van het tweetalig gebied Brussel (in plaats van het eentalig gebied Vlaanderen) en dat ze dus geen moeite moeten doen om zich te integreren en Nederlands te leren. SLP pleit voor een horizontale splitsing. Daarbij wordt een kieskring Vlaams-Brabant en een kieskring Waals-Brabant gecreëerd. Brusselaars kunnen dan kiezen of ze op de Nederlandstalige, dan wel de Franstalige lijst een stem uitbrengen.

Efficiënt bestuur

Vlaanderen kan tegen 2014 een jaarlijkse som van 140 miljoen euro besparen door:
-    een halvering van de kabinetten
-    de afschaffing van de fractiefinanciering
-    een neerwaartse herziening van de Vlaamse partijfinanciering
-    een nulgroei voor de overige uitgaven van het Vlaams Parlement
-    het afschaffen van de provincies
-    het afschaffen van de Senaat.

De rol van het koningshuis

SLP pleit voor de afschaffing van de politieke functie van het koningshuis. Momenteel benoemt en ontslaat de koning de federale regering, kan hij een (in)formateur aanduiden na verkiezingen, ondertekent hij alle wetgevingsdocumenten en reikt hij adellijke titels uit, om maar een paar van zijn meest zichtbare functies op te sommen. Het is niet logisch en niet democratisch dat dit in handen is van een persoon die niet door de bevolking werd verkozen, maar wel door erfopvolging op de troon is gekomen.

De verkiezingen zelf


SLP wil de kiesplicht afschaffen. Stemrecht wordt verleend aan jongeren vanaf 16 jaar. Het is aan de burger om zelf te oordelen of hij een stem wenst uit te brengen, de overheid hoeft dit niet in zijn plaats te beslissen. Het zal de politieke partijen ook stimuleren om de mensen warm te maken voor de politiek en voor het stemproces. Door mensen te verplichten om te gaan stemmen, kies je in feite voor de gemakkelijkheidoplossing. Het verhoogt niet automatisch de betrokkenheid van de burger, het irriteert veeleer zij die niet geïnteresseerd zijn met eventuele antistemmen als gevolg.

Ik pleit er ook sterk voor om voortaan de verkiezingen te laten samenvallen. Wanneer zowel de federale en de Vlaamse verkiezingen zouden samenvallen met de Europese verkiezingen creëer je na een stembusslag een periode van 5 jaar waarin er bestuurd kan worden. Nu durven politici geen beslissingen te nemen uit angst voor de kiezer die om de twee jaar naar de stembus moet.

Kandidaten kunnen bij samenvallende verkiezingen slechts op één lijst staan. Wie reeds in een ander parlement verkozen was en nu elders een zitje behaalt, verliest automatisch zijn vorig mandaat.


Uiteraard is dit maar een greep uit het volledige SLP-programma. Meer weten? Surf dan naar www.s-lp.be.

12:32 Gepost in Algemeen | Commentaren (1) | Tags: actueel |  Facebook

Commentaren

Spijtig genoeg Spijtig genoeg vrees ik dat de aangereikte oplossingen, enkel andere problemen zullen aanmaken .
Waardoor de oplossingen zullen moeten herzien worden . Of de gevolgen gaan pleisteren .
Samenwerken ?
Ieder voor zich stelt ons in staat vast te stellen dat samenwerken niet werkt .
Er moet kunnen gegeven worden zonder te krijgen en omgekeerd .
Wat niet wilt zeggen dat men moet nemen .
Welvarend vlaanderen en arm Wallonië zal problemen creëeren die minder aangenaam zijn voor de vlaamse in welvaart levende bevolking .
Maar op zijn minst hebben we dan een zonderbok .

Samen stemmen ?
Niet haalbaar .
Een regering die valt kan niet wachten tot de volgende verkiezingen .
Of we zetten er algauw eentje op die niet democratisch is verkozen .
Net zoals de koning; nietwaar ?
Kiesplicht lost zichzelf op .
Of je nu niet stemt of je stemt ongeldig .
Het resultaat is hetzelfde .
Behalve dat de mensen thuis kunnen blijven, heeft het geen meer positieve of negatieve bijdrage .
Waarom de stemplicht ?
Dat is de vraag die men zich zou moeten stellen .
Waarom het afschaffen ?
Dat is een vraag die men zich zou moeten stellen .
Het antwoord!
Uit eigenbelang uiteraard .

Gepost door: siberx | 24-05-09

De commentaren zijn gesloten.