26-05-09

Het werkgelegenheidsbeleid durven veranderen. Nu zeker!

Verboden_werk

Hoe krijg je mensen aan het werk? Hoe zorg je ervoor dat mensen niet uitgeblust geraken? Hoe zorg je voor een gezonde mix tussen werk en gezin? Hoe hou je onze sociale zekerheid betaalbaar? SLP heeft hierover een zeer duidelijke visie.


Langer werken?


Als we de sociale zekerheid willen verbeteren, of zelfs maar gewoon willen behouden zullen we langer moeten werken. Het klinkt misschien niet populair, maar het is wel noodzakelijk. Het stoort me dat politici van de traditionele partijen en zeker de populistische partijen hier geen keuzes in durven te maken. Langer werken kan natuurlijk niet zomaar door de pensioenleeftijd op te trekken en verder niet te investeren in de kwaliteit van de werkcarrière.

De wettelijke pensioenleeftijd (65 jaar) moet niet verhoogd worden, maar wel de leeftijd waarop men in de feiten op pensioen gaat. Momenteel is dit tussen 57 en 58 jaar en dat is te vroeg. Een verhoging tot de effectieve leeftijd van 65, of zelfs een verhoging tot het Europese gemiddelde (61 jaar) zou al heel veel problemen oplossen.

SLP wil langer werken actief aanmoedigen door de invoering van het Zweedse systeem. Daarbij wordt gedeeltelijk rekening gehouden met de levensverwachting (die almaar hoger wordt). Mensen kunnen in dit systeem vanaf een bepaalde leeftijd op pensioen gaan, maar hoe langer ze dat pensioen zelf uitstellen (door dus te blijven werken), hoe hoger hun pensioen wordt. Zo stimuleer je mensen om er uit eigen beweging toch nog enkele jaren bij te doen.

Werk en gezin

Elke gezinssituatie is uniek, dus moet elk werkschema dat ook kunnen zijn. SLP pleit ervoor om de uurroosters uit de verplichte vermelding in het arbeidsreglement te halen en dit deel te laten uitmaken van de individuele arbeidsovereenkomst binnen de wettelijke regeling van de arbeidstijden en van het loon.

SLP wil werk maken van een wettelijk kader voor flexibele beloningsvormen zoals het Cafetariaplan. Dit is een wijze van belonen waarbij de werknemer zijn arbeidsvoorwaardenpakket zelf kan aanpassen aan zijn eigen noden.
-    De werknemer kan kiezen uit verschillende mogelijkheden: een hoger loon, meer vrije tijd, aanvulling van het pensioen, kinderopvang, …
-    Overuren kun je omzetten in vakantiedagen, in plaats van meer loon kun je kiezen voor een bedrijfswagen.
De vrijheid hebben om de vorm van verloning zelf deels te kunnen bepalen geeft werknemers de mogelijkheid om privé- en werkleven beter op elkaar af te stemmen.

Voor SLP moet elke bediende het recht krijgen om minstens 20% van zijn werktijd via telewerken te verrichten. Telewerken wordt zo de regel in plaats van de uitzondering.
Slechts indien de werkgever duidelijk kan aantonen dat dit voor zijn zaak of voor de specifieke functie van de werkgever niet haalbaar is, kan van dit recht afgeweken worden.
Een van de vele voordelen van thuiswerken is dat minder mensen zich ’s ochtends en ’s avonds in het verkeer storten. Dit heeft een gunstig effect op het fileverkeer en vooral: het zorgt voor meer quality time omdat je minder tijd verliest door de verplaatsing van en naar het werk.

Voor SLP moet kinderopvang een gratis basisvoorziening worden. Dit zorgt ervoor dat de combinatie werk-gezin veel draaglijker wordt.

Werkloosheid

SLP ziet heel wat aantrekkelijke punten in het Zweeds werkloosheidsmodel. Het ontvangen van een werkloosheidsuitkering moet een uitzondering zijn en betekenen: druk om op zoek te gaan naar werk. Wij pleiten voor een persoonlijke begeleiding van bij het begin van de werkloosheid. Maar ook voor hogere maar belastbare uitkeringen, zodat de financiële schok tussen werken, je werk verliezen en een uitkering ontvangen niet te groot is. Deze uitkeringen zijn beperkt in tijd waarbij na een bepaalde termijn de begeleiding dwingender wordt om tenslotte te eindigen in intensieve individueel aangepaste activeringsprogramma’s.

Mensen die kunnen werken maar waarvan, na een intensieve begeleiding, objectief kan aangetoond worden dat ze echt niet willen werken, hebben geen recht op een werkloosheidsuitkering.

Bedrijven die weten dat een werknemer op korte termijn op pensioen gaat of van job zal veranderen, moeten tot zes maanden voor diens vertrek een jonge werkloze in dienst kunnen nemen. Bij dergelijke ‘inloopbanen’ geniet de jongere zijn werkloosheidsuitkering, een extra onkostenvergoeding van het bedrijf en een opleiding door de jobverlater. Na de opleiding en een positieve evaluatie neemt de jongere de functie van de vertrekkende werknemer over. Zo wordt het gebrek aan ervaring letterlijk weggewerkt en versterkt de jongere zijn positie op de arbeidsmarkt.

Verlof

Het vaderschapsverlof van 10 dagen bij de geboorte van ieder kind van de werknemer wordt verplicht. Ouders krijgen de mogelijkheid om de overgebleven dagen van het zwangerschapsverlof, die de moeder niet opgenomen heeft voor de bevalling, volledig of gedeeltelijk op te laten nemen door de vader.

Uit respect voor de grote diversiteit aan levensbeschouwingen die ons land inmiddels kent, stelt SLP voor om drie wettelijke feestdagen te annuleren, en in plaats daarvan drie extra facultatieve vakantiedagen toe te kennen. Zo kan wie dat wil toch de klassieke katholieke feestdagen vieren, terwijl joden of moslims op Jom Kippoer of het Offerfeest vrijaf kunnen nemen. Dit gebeurt met respect voor de taak als werknemer en het neutraliteitsprincipe.

Meer SLP-standpunten lees je op www.s-lp.be.

20:41 Gepost in Algemeen | Commentaren (0) | Tags: actueel |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.