02-06-09

De wereld durven veranderen. Nu zeker!

energy-photovoltaic

 

De strijd tegen de klimaatverandering moet op verschillende fronten gevoerd worden, want de uitstoot wordt op verschillende fronten veroorzaakt.
- Wij met zijn allen hebben de verantwoordelijkheid om verstandig met energie om te springen door je woning energiezuinig te maken, door een zuinige auto te kopen en die niet voor zinloze ritjes te gebruiken, door wanneer mogelijk het openbaar vervoer te gebruiken, door niet het vliegtuig te nemen voor een verplaatsing die je even makkelijk met de trein kan doen, door in je winkelgedrag rekening te houden met de uitstoot die bij productie en transport van goederen wordt veroorzaakt…
- Bedrijven hebben de verantwoordelijkheid om hun uitstoot zo laag mogelijk te houden door alternatieve energie te gebruiken en filters te plaatsen.
- De transportsector moet minder per vrachtwagen en meer per trein of binnenschip vervoeren. Daarom vraagt SLP een heffing op vrachtwagens die hoger wordt naarmate er meer kilometers gereden worden én naarmate de vrachtwagen van een meer vervuilend type is.

SLP pleit er ook voor om volop te investeren in hernieuwbare energie. Kernenergie voldoet hier zeker niet aan, omdat ten eerste uranium geen hernieuwbare bron is en ten tweede kerncentrales ons met een pak kernafval opzadelen waarmee we nog tientallen generaties na ons belasten. Daarom blijft het noodzakelijk dat de geplande sluiting van de kerncentrales doorgaat. De overheid mag daar niet dubbelzinnig over doen.

De investeringen in onderzoek naar kernenergie zijn momenteel ongeveer dertig keer groter dan de investeringen in onderzoek naar hernieuwbare energiebronnen. Op die manier krijgt hernieuwbare energie geen faire kans. Het blijft belangrijk om onderzoek naar kernfusie en naar het probleem van het huidige kernafval te voeren, maar ook het onderzoek naar hernieuwbare energie moet minstens op eenzelfde budget kunnen rekenen. Alleen zo kan België zijn koploperspositie op vlak van energietechnologie behouden, wat gelijktijdig bijdraagt tot de export en jobcreatie.

Alleen door het onderzoek naar en het gebruik van hernieuwbare energie onvoorwaardelijk te steunen, zal men de ontwikkelaars, producenten en investeerders kunnen motiveren om dit pad mee te bewandelen.

Daarom moet er meer geïnvesteerd worden in onderzoek naar dergelijke energiebronnen en vragen we op Europees vlak een groot samenwerkingsakkoord: EURENEW, naar analogie met EURATOM.

09:57 Gepost in Algemeen | Commentaren (0) | Tags: actueel |  Facebook

De commentaren zijn gesloten.