18-09-06

Grootse plannen in de Martinusschool!

In de rubriek ‘Programmapunten’ geef ik tekst en uitleg bij punten uit het GPS-programma waar ik 100% voor wil gaan.

 

Zoals de plannen nu voorliggen zal er in Halle een loketdienst (lokale antenne) worden uitgebouwd in het oude gemeentehuis aan de bibliotheek.

 

Uiteraard ben ik er groot voorstander van dat er in Halle een loketdienst komt nu de administratie verhuist naar het Bethaniënhuis. Alleen vind ik de locatie minder geschikt. De voorziene ruimte is te klein voor een volwaardige loketdienst en is door de vele trappen moeilijk bereikbaar voor wie niet goed te been is. Daarenboven ontneemt ze de enige uitbreidingsmogelijkheid van de bibliotheek voor b.v. nieuwe media.

 

Als alternatief stelt GPS daarom voor om een stuk van de Sint-Martinusschool te gebruiken voor de loketdienst van Halle. Deze school komt immers binnen afzienbare termijn leeg te staan als de leerlingen van de Martinusschool verhuizen naar de jongensschool in Halle-Velden.

 

In de Martinusschool is er naast de loketdienst ook ruimte voor:

- een postwinkel

- een bankautomaat

- degelijk uitgeruste vergaderlokalen voor verenigingen

- een of meer vaste lokalen voor verenigingen

- een computerklas

- een kinderopvang (in de oude kleuterschool)

 

Bovenstaand verlanglijstje bestaat al jaren, alleen heeft men nooit een locatie in Halle gevonden waar dit mogelijk is. Door nog maar de helft van de Martinusschool te gebruiken, kan de gemeente aan àl deze vragen een antwoord bieden voor een redelijke prijs. Het is in elk geval een heel stuk goedkoper dan voor elke behoefte een andere locatie in te richten. De locatie is schitterend gelegen in de Halse dorpskern en er is meer dan voldoende parkeergelegenheid.

22:28 | Commentaren (0) | Tags: actueel |  Facebook

Opmerkelijk (2): Katrien dankt alvast haar kiezers

In de rubriek ‘Over grote en kleine politiek’ lees je mijn persoonlijke ludieke kijk op de politieke actualiteit.

 

Al surfend komt een mens wat tegen. Zo blijken sommige politici zeer visionair te zijn. Katrien Schryvers was reeds lange tijd zegezeker en bedankte wekenlang op de website van CD&V Zoersel haar kiezers via onderstaande foto met de tekst: "Katrien dankt haar 11 508 kiezers voor hun stem".

Mijn weblog kaartte deze visionaire praktijken aan en wat merk ik nu: de foto en de tekst is weggehaald. W
at een weblog al niet kan doen ;-)

 

22:27 | Commentaren (5) | Tags: actueel |  Facebook

Opmerkelijk (1): Blok pleit voor asielcentra in Zoersel

In de rubriek ‘Over grote en kleine politiek’ lees je mijn persoonlijke ludieke kijk op de politieke actualiteit.

 

Met veel interesse lees ik de verkiezingsprogramma’s van de ‘concullega’s’. Benieuwd hoe zij denken over hoe Zoersel de komende jaren bestuurd moet worden en wat hun prioriteiten zijn.

 

Mijn verbazing was zeer groot toen ik volgend programmapunt zag staan in het Blok-programma voor Zoersel: “GESLOTEN ASIELCENTRA buiten de bewoonde gebieden.”

 

Vreemd, ik dacht dat deze partij tégen asielzoekers en vreemdelingen was en nu willen ze meerdere (er staat immers niet ‘centrum’) gesloten asielcentra in Zoersel waar tot nu toe nergens een asielcentrum te bespeuren viel. Het Blok staat inderdaad voor een ander beleid. ;-)

22:26 | Commentaren (0) | Tags: actueel |  Facebook

Het verleden van Zoersel online

In de rubriek ‘Programmapunten’ geef ik tekst en uitleg bij punten uit het GPS-programma waar ik 100% voor wil gaan.

 

Op de website van Zoersel vind je een beknopte geschiedenis van onze gemeente. Enkele foto’s uit de oude doos sieren het geheel. Het Heemhuisje aan de kerk in Zoersel herbergt deze foto’s samen met een schat aan oude documenten en verhalen.

 

GPS wil de heemkundige kring steunen om het archief verder uit te bouwen en ter beschikking te stellen, ook via de gemeentelijke website.

 

Ook de inwoners van onze gemeente willen we stimuleren om mee het verleden van Zoersel in kaart te brengen. Vrijwilligers kunnen oude foto’s digitaliseren en verhalen of anekdotes optekenen. Door al deze gegevens online aan te bieden, zijn ze voor iedereen toegankelijk.

 

In verschillende Vlaamse gemeenten zijn soortgelijke initiatieven uitgegroeid tot een heus online archief. Sommige straten en wijken heeft men zo bijna volledig kunnen reconstrueren zoals ze er vroeger bij lagen.

 

De Zoerselse fotoclubs zouden eventueel een ‘vroeger en nu’-rubriek kunnen verzorgen met actueel fotomateriaal naast de oude foto’s.  

22:25 | Commentaren (0) | Tags: actueel |  Facebook

Betaalbaar wonen in Zoersel

In de rubriek ‘Programmapunten’ geef ik tekst en uitleg bij punten uit het GPS-programma waar ik 100% voor wil gaan.

 

Iedere Zoerselse lijst is zwanger van de belofte om meer betaalbare woningen te voorzien in de gemeente. Deze bekommernis is uiteraard terecht. Er is een fundamenteel tekort aan betaalbare woningen. Vooral jonge gezinnen komen steeds minder aan de bak en zoeken hun heil buiten de gemeente. Hierdoor vergrijst onze gemeente geleidelijk aan.

 

Ik heb echter, naast GPS, nog geen enkele partij concrete voorstellen zien doen om het gebrek aan betaalbare woningen te verhelpen.

 

Persoonlijk voel ik veel voor onderstaand voorstel uit het GPS-programma over meergezinswoningen:

 

Meergezinswoningen in de dorpskernen zijn een mogelijkheid om de ter beschikking liggende bouwpercelen zo efficiënt mogelijk in te kleuren. Op een plaats waar doorgaans een drietal gezinnen kunnen wonen, wordt een woongelegenheid gecreëerd voor meer dan het dubbel aantal gezinnen. Uiteraard moet de gemeente hierbij duidelijke regels laten naleven. Tot nu toe werden in hoofdzaak bouwtechnische regels opgelegd, b.v over de maximum toegelaten nokhoogte. Dit voorkomt dat een dorpskern er gaat uitzien als een stadskern.

GPS wil aan de bouw van de meergezinswoningen een extra sociale voorwaarde koppelen: per x-aantal woongelegenheden moet de bouwpromotor een evenwaardige woonst ter beschikking stellen van jonge gezinnen of gezinnen die het niet breed hebben. Bouwen betekent immers ook vernieuwen en we moeten ook jonge mensen de kans geven om zich te vestigen in Zoersel. Een bouwpromotor die zich niet wil verbinden tot een dergelijke sociale voorwaarde zal verplicht worden om een door de gemeente bepaald bedrag te storten in een woningfonds dat exclusief gebruikt zal worden voor betaalbaar wonen.

GPS pleit er ook voor om meergezinswoningen te concentreren binnen de dorpskernen, zodat niet overal in onze gemeente grote meergezinswoningen opduiken en het open karakter van de wijken buiten de dorpskernen wordt aangetast.

22:24 | Commentaren (0) | Tags: actueel |  Facebook

Gratis basisopleiding computer en internet

In de rubriek ‘Programmapunten’ geef ik tekst en uitleg bij punten uit het GPS-programma waar ik 100% voor wil gaan.

 

In 2001 heb ik in Antwerpen het antwerpen.be-centrum opgericht, een open leer- en doecentrum voor basisvaardigheden computer en internet. Het Antwerpse stadsbestuur had een jaar eerder in haar bestuursakkoord een paragraaf opgenomen over de ambitie om steeds meer diensten ook elektronisch aan te bieden. De beleidsmakers hielden echter ook rekening met het feit dat heel veel burgers maar moeilijk de stap durven zetten naar de computer en het wondere wereldwijde web.

 

Telepolis Antwerpen (het bedrijf waar ik toen werkte als projectleider) kreeg de opdracht om een centrum uit te bouwen waar de burger terecht zou kunnen voor informatie en opleidingen over computer en internet. Een half jaar later was het antwerpen.be-centrum (het abc) een feit: vier leslokalen en drie cybercafés/oefenlokalen waren ingericht, een cursusaanbod op maat was uitgewerkt en een ploeg met enthousiaste lesgevers was opgeleid en klaar om erin te vliegen. Ondertussen hebben meer dan 140.000 Antwerpenaren hun weg gevonden naar het abc en heeft de stad Antwerpen steeds meer geïnvesteerd in elektronische dienstverlening.

 

Uiteraard kun je Zoersel moeilijk vergelijken met Antwerpen. Antwerpen telt immers meer dan 20 keer zoveel inwoners. Toch zijn er een aantal gelijkenissen:

- Ook in Zoersel leeft de vraag naar basisopleidingen pc en internet. De cursussen die nu worden aangeboden zitten onmiddellijk vol en heel veel mensen uit onze gemeente hebben zich reeds ingeschreven voor (soms zeer dure) cursussen buiten de gemeente, tot zelfs in het abc.

- Zoersel heeft in de voorbije legislatuur zeer sterk geïnvesteerd in elektronische dienstverlening: de website van Zoersel viel in de prijzen, de wekelijkse elektronische nieuwsbrief krijgt steeds meer abonnees, enz. Het was schepen Wim van Haegendoren (Spirit) die hier de drijvende achter was.

 

GPS stelt daarom voor om in groot Zoersel één lokaal in te richten waar computer- en internetcursussen kunnen plaatsvinden. Het gaat dan in de eerste plaats om kennismakingslessen pc en internet, maar ook vervolgcursussen kunnen er georganiseerd worden. De basisopleidingen moeten gratis aangeboden worden om de drempel zo laag mogelijk te houden. Dit kan door naast een vaste lesgever ook vrijwilligers op te leiden die de cursussen geven en op vrije momenten de mensen begeleiden tijdens oefensessies.

Daarnaast moet de gemeente op publieke plaatsen ook pc’s met internetverbinding ter beschikking stellen, zodat je gebruik kunt maken van elektronische diensten in je buurt zonder zelf te moeten investeren in een pc en een internetaansluiting.

22:23 | Commentaren (0) | Tags: actueel |  Facebook

Straffe Strangers

In de rubriek ‘Wie ben ik’ leer je me beter kennen aan de hand van anekdotes, korte tekstjes en verhaaltjes.

 

De muziek van de Strangers heb ik al vroeg leren appreciëren. In de platenkast van mijn ouders zaten naast een paar kerst-elpees, een verzamelalbum van Benny Neyman en wat instrumentale platen ook enkele schijfjes van de Strangers. ‘Den dopper’ en vooral ‘De broek van grootmoemoe’ stonden dan ook geregeld op omwille van de geestige teksten en de leuke kwinkslagen.

 

Toen de Strangers begin jaren 90 een keer voor het Blok optraden heb ik ze een aantal jaren niet meer beluisterd. De persaandacht voor deze uitschuiver was dan ook enorm. Ze werden verguisd en ik deed hieraan (onbewust) mee.

 

Pas enkele jaren later, toen de storm was gaan liggen en de leden van de groep de kans kregen om hun versie van de feiten te geven, werd ik opnieuw gecharmeerd door hun teksten en kon ik een en ander beter kaderen. Alle leden van de groep geven nu trouwens duidelijk te kennen dat ze geen aanhanger zijn van het ideeëngoed van het Blok: Nest komt op voor de N-VA, John steunt in Antwerpen de campagne van Patrick Janssens, enz.

 

Toen alle liedjes van de Strangers uitkwamen in een prachtige collector’s box, was ik een van de eersten die een bestelling plaatste. Naast de echte klassiekers heb ik er enkele pareltjes in gevonden die ik nog nooit eerder had gehoord. Alle tracks staan in chronologische volgorde en vormen op die manier een muzikale reis door onze recente vaderlandse geschiedenis.

Surf alvast naar
www.destrangers.org voor de songteksten van ‘Was me dat e feestje’ en ‘t Pelse beremutske’.

Verslaafd aan ‘The A-team’

In de rubriek ‘Wie ben ik’ leer je me beter kennen aan de hand van anekdotes, korte tekstjes en verhaaltjes.

 

 

Ik was een jaar of 8, een leeftijd waarop de meeste jongens gek zijn van auto’s, vliegtuigen, kranen en ander fijn tuig. Op een herfstavond kwam al dat lekkers in minder dan één minuut op het scherm: het begon met een helikopter waar soldaten uit sprongen, daarna volgden auto’s die gebouwen binnenreden, enorme bouwkranen en een jeep die over de kop ging. Het was de intro van … The A-Team.

 

Vanaf die dag was ik gebeten door de ‘The A-team’-microbe. Ik heb elke aflevering ondertussen al minstens vier keer gezien en blijf er tot op de dag van vandaag aan verslaafd.

 

Toen ik in het derde leerjaar van de basisschool zat, vertelde meester De Koninck op een ouderavond aan mijn ouders dat ik toch wel érg opging in het programma. Als voorbeeld haalde hij het carnavalsfeest aan: iedereen was verkleed als cowboy of indiaan, ik ging die dag door het leven als ‘Hannibal van The A-Team’, compleet met grijs geverfd haar, een nepsigaar en een persoonlijk tot mitrailleur omgebouwde siliconenspuit. Het was voor hem reden genoeg om mijn ouders de les te spellen. Gevolg: ik mocht niet meer naar ‘The A-team’ kijken!

 

Misschien is het daar misgelopen. Misschien komt het door het verbod om te kijken, dat ik er nog meer aan verslingerd ben geraakt. Ik ben immers stiekem blijven kijken (bij de buren, bij speelkameraadjes), en niet alleen naar de versie die op de TROS werd uitgezonden; ook de in het Frans gedubde versie op TF1 met een gezongen (!) intro kreeg mijn onvoorwaardelijke aandacht.

 

Dat ‘The A-team’ me is blijven achtervolgen, blijkt uit onderstaand onvolledig overzicht:

- ik was een van de eerste Vlamingen met een dvd-recorder met harde schijf, alleen maar om één programma voor het nageslacht te kunnen vereeuwigen.

- ik ben een tijd projectleider geweest in een ICT-bedrijf, in navolging van Hannibal Smith, de leider van … die bij velen nog steeds bekend staat van de uitspraak ‘I love it when a plan comes together’

- toen ik in een vorig leven een nieuwe ‘cluster’ moest oprichten in een bedrijf was het volgens de logica van het bedrijf logisch dat deze het volgnummer 18 zou krijgen aangezien er al 17 andere clusters waren. Ik ben het bij de directie gaan bepleiten om niet te spreken over ‘Cluster 18’ (de zoveelste op rij), maar wel over ‘Cluster A’ (de start van een nieuwe wending voor het bedrijf). De A komt van …  

- de ringtone op mijn gsm is nog steeds die van …

06-09-06

Dertig hete zomers geleden

In de rubriek ‘Wie ben ik’ leer je me beter kennen aan de hand van anekdotes, korte tekstjes, verhaaltjes en bedenkingen.

1976. Zo maken ze geen zomers meer. Bloedheet en geen druppel regen van mei tot september. Ergens middenin die hitte pufte mijn moeder zich op 30 juni een weg naar het ziekenhuis om mij deskundig op de wereld te zetten. Op een kleine transistor klonk Music van John Miles. Het was de tijd van de muziek die men later 'fout' is gaan noemen.

Vorige 1 2 3 4 5 6 7 8 9